Here a small blog

I like to share some of my notes because I know it is sometimes hard to find out how stuff works.

PGP email

VEILIG E-MAILEN IN DE ZORG

Al jaren gebruiken wij openPGP voor het veilig verzenden van e-mails. Onlangs is ons gevraagd te kijken naar de mogelijkheden om dit ook in de zorg te gebruiken. Het is ons ondertussen gelukt om deze organisatie te voorzien van openPGP. Gebruikers kunnen nu onderling versleutelde berichten naar elkaar verzenden. Ieder bericht kan ook een houdbaarheidsdatum krijgen. Na deze houdbaarheidsdatum is de email niet meet te openen.

In samenwerking met onze jurist die gespecialiseerd is in Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in Nederland de AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd hebben wij dit ook kunnen onderbouwen als beleid binnen deze organisatie.

Bedrijven in de zorg zijn dus niet verplicht om veilig te emailen zoals dit nu wordt gedaan noor middel van tokens en links. Het gebruik van openPGP dat integraal werkt met Outlook voorziet prima in de behoefte van de meeste organisaties en bij correct gebruik valt het binnen de juridische kaders.

Ik heb hier onder een technische maar goede tutorial op youtube gezet. Deze legt keurig uit hoe het principe van private en public keys werken en hoe er een limiet kan worden gezet aan de geldigheid van ge codeerde berichten.

Apache2 Ubuntu 18.04 Permalink

PREVENT WORDPRESS LOGIN FROM UNTRUSTED LOCATIONS

Here i have a example how to secure your site with .htaccess you can secure wordpress by only allow specific IP-adresses or IP-ranges to add the following to the .htaccess file. I use two files one goes into the root folder of my wordpress site. The onthe one i place at the /wp-admin folder.

Dont forget to replace the 100.112.113.11X for your IP-adresses.

My curren file looks like this

EXAMPLE for my .htacces root file

php_value upload_max_filesize 20M
php_value post_max_size 20M

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

Order deny,allow
Deny from all
Allow from 100.112.113.114
Allow from 100.112.113.115
Allow from 100.112.113.116

# END WordPress

If you place the below code into your /wp-admin folder only you can access and make changes. This way you make sure abuse is not possible.

EXAMPLE for my .htacces root file

Order deny,allow
Deny from all
Allow from 100.112.113.114
Allow from 100.112.113.115
Allow from 100.112.113.116

Apache2 Ubuntu 18.04 Permalink

CHMOD FILES FOR WEBSERVER FOR WORDPRESS

After you have created or changed your .htacces files you will have to chmod the read, write and execute permissions.

In your root folder change the permission of the file

  • chmod 600 /wp-config
  • chmod 404 /.htaccess

In your /wpadmin folder change the permission of the file

  • chmod 404 wp-admin/.htaccess
Apache2 Ubuntu 18.04 Permalink

ENABLE PREMALINKS UBUNTU 18.04 APACHE2

I made a new website with WordPress using Apache2 and Ubuntu 18.04.

How to enable permalinksĀ  with ubuntu 18.04 and Apache2 ?

After spending some time, I figured I can edit /etc/apache2/apache2.conf

That is actually all you have to do.